Werkgroep Kleine Marterachtigen
Een pilotstudie naar wezel, hermelijn en bunzing.


Logboek veldresultaten

12 november 2011
Even buiten Westervoort (Gld.), langs de Heilweg richting Duiven, is een perceel gelegen met twee poelen die naar verwachting dienst doen als retentiebekken voor aangrenzende percelen. Gezien het aanwezige habitat met aantrekkelijke ruigtevegetatie en half open terrein alsmede een duidelijke aanwezigheid van prooidieren (tientallen muizenholen) besloot ik om op bovenstaande datum 10 sporentunnels verspreid in het terrein uit te leggen. Onderstaande figuren weergeven een impressie van de onderzoekslocatie en de ligging van de sporentunnels in het veld.


Locatie sporentunnels op locatie langs de Heilweg nabij Westervoort (Gld.)


Impressie van de onderzoekslocatie langs de Heilweg nabij Westervoort.

20 november 2011
Ongeveer een week na het uitleggen van de sporentunnels heeft een controleronde plaatsgevonden. Er bleken op dat moment al 3 tunnels te zijn belopen door een kleine marterachtige (zie onderstaande figuren). Gezien de maximale breedte van voor- en achtervoet respectievelijk 9 en 6 mm betrof en in deze periode van het jaar geen juveniele dieren aanwezig zullen zijn, gaat het hier om wezel en niet om een juveniele hermelijn. Gedurende het najaar kan er sprake zijn van enig overlap waardoor geen onderscheid kan worden gemaakt tussen deze soorten op basis van sporen alleen. Met name in dit geval is van belang dat een goed werkende methode met een cameraval wordt ontwikkeld. Er werd besloten om de resterende tunnels nog enige tijd in het veld te laten om te kijken of ook hiervan gebruik zou worden gemaakt.


Sporen van wezel in 3 sporentunnels op de locatie Heilweg nabij Westervoort, 12-20 november 2011.

17 december 2011
De resterende tunnels zijn half december uit het veld verwijderd. Er bleken wederom 3 tunnels te zijn belopen. Uiteindelijk zijn in 6 van de 10 tunnels sporen van wezel aangetroffen.

Project 'Mostela'
De waarneming van wezel(sporen) van 17 december werd door Waarneming.nl niet gevallideerd gezien deze was gedaan op basis van alleen de sporen. Hierdoor ben ik gaan nadenken in hoeverre een camera op deze locatie kon worden toegepast. Recentelijk kreeg ik een product catalogus van WILDCARE in handen. Hierin stond onder andere een cameraval voor kleine zoogdieren vermeld (zie figuur).


Camera voor kleine zoogdieren. Bron: www.wildcareshop.com

Ik was echter niet geheel gecharmeerd van de afmetingen van deze val en had mijn bedenkingen bij de beeldkwaliteit en zeker de detectiekans van kleine zoogdieren. Maar toch, zo'n kist was misschien niet zo'n gek idee. Zelf gebruik ik de Buschnell Trophy Camera die naar verwachting verschilt met de camera die WILDCARE gebruikt. Daarom heb ik als eerst door middel van testopnames en het nodige meetwerk, de minimale dimensies voor een kist uitgedoktert waarbij gefocust werd op een maximale waarnemingsbreedte en optimaal beeldkwaliteit. Uiteindelijk was het resultaat de 'Mostela 1', een cameraval van 60x40x25/30cm (lxbxhlinks/hrechts). Doordat de camera een minimale waarnemingsbereik heeft betreft het waarnemingsveld het gebied vanaf 25 cm vanaf de camera inclusief de gehele zijwand.


De 'Mostela 1', prototype cameraval voor kleine zoogdieren met een Buschnel Trophy Camera.

Om 'reallife' te testen zonder het veld in te hoeven werd de huisrat Wammes ingezet als proefkonijn (zie rechterkolom). Dit bleek goed te functioneren zodat de veldtest op 17 december 2011 kon aanvangen. Om tevens sporen vast te kunnen leggen werd voor de ingang van de val een inktmatje geplaatst en de gehele bodem voorzien van papier. De val werd gebaite met sardines.

18-21 december 2011
Al na een dag waren de eerste resultaten aanwezig in de vorm van opnamens en sporen van bosmuis en rosse woelmuis. Het systeem werkt in ieder geval voor deze soorten! Echter bleef gedurende de rest van de testperiode het vastleggen van een wezel uit.


De 'Mostela 1' verborgen in het veld en de eerste 'vangsten' van kleine zoogdieren.


Still van opnames van de 'Mostela 1'; rosse woelmuis (17 dec 2u14min) en bosmuis (17 dec 2u48min).

 


Sporentunnels verborgen tussen de vegetatie op de locatie Heilweg nabij Westervoort.


Buschnel Trophy Camera
in de 'Mostela 1'.


Testrat Wammes i
n de 'Mostela 1'.


Still van opnames van de 'Mostela 1'; bosmuis (21 dec 2u07min)